שלום אורח, התחבר
להזמנות
052-5246090
קטגוריות
  גילוח קלאסי ואביזרים

הצטרפו לרשימת התפוצה

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר www.billig.co.il (להלן: "האתר"), האתר הינו למעשה חנות וירטואלית לציבור הגולשים.
רכישת מוצרים באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולת רכישת מוצרים באתר (להלן: "המזמין") מצהיר בזאת, כי קרא והבין את תקנון האתר ולא תהיה לו או לאף אחר מטעמו כל טענה או קובלנה כנגד בעלי האתר או מפעיליו.
כל המזמין מצהיר, כי הוא בן 18 ומעלה ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף בישראל של :אחת מחברות האשראי הבאות דיינרס קלאב ישראל, אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה ,תנאי מוקדם לתוקף ההזמנה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי. יחד עם זאת, מפעם לפעם אוזלים מוצרים המוצגים באתר מן המלאי במחסני "ביליג" או אצל היצרן/יבואן/ספק, ועל כן לא ניתן לספקם במועד. לפיכך, הזמנת מוצר כלשהו באמצעות האתר וביצוע העסקה כפופים לאישורנו כי המוצר אכן נמצא במלאי. במצב בו מוצר אינו במלאי תשלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה כאמור תימחק ההזמנה וכרטיס האשראי של המזמין לא יחויב.
בכפוף להסכמת המזמין, נשמח להודיע לו על מועד חידוש המלאי ו/או על מוצר אלטרנטיבי אשר יתאים לצרכיו.
אספקת המוצרים תתבצע ע"פ הוראות תקנון זה,  להלן:  
הזמנת מוצרים
1.      החברה מציעה באתר מגוון רחב של מוצרים שניתן להזמין בכל עת. בכדי לייעל את הליך ההזמנה, חשוב שהמוצרים שהוזמנו יימצאו במלאי של החברה ו/או של יצרני ואו יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעיתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם חסר מוצר כלשהו מן המלאי תשלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שסופק על ידו במעמד ההזמנה או באמצעות הטלפון והזמנתו תימחק. בהתאם, כרטיס האשראי של המזמין לא יחויב.
2.      מחובתה של החברה להודיע למזמין על מועד חידוש המלאי ו/או על מוצר אלטרנטיבי אשר יתאים לצרכיו.
3.      על מנת שההזמנה תיקלט יש לוודא טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני/פקס מלאי במחסני החברה או יצרני/יבואני המוצרים.
4.      התחייבות החברה הינה רק עבור המוצרים הנמצאים במלאי.
ביצוע ההזמנה
5.      לאחר ביצוע ההזמנה יקבל המזמין הודעה ראשונית באמצעות הדואר האלקטרוני בדבר פרטי קליטת הזמנתו הודעה זו אינה מחייבת את החברה לספק את המוצרים שהוזמנו בידי המזמין ותפקידה להעיד על קליטת ההזמנה במערכת בלבד.
6.      רק במועד סיום בדיקת פרטי כרטיס האשראי של המזמין ועם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה תיחשב ההזמנה כברת ביצוע והחברה תחל בתהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו (ככל שהם מצויים במלאי החברה או יצרניהם ו/או מפיציהם בישראל).
7.      בכדי לספק למזמין את המוצרים שהוזמנו, על ההזמנה להתקבל ולהיקלט במרכזי הנתונים של החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב המזמין. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי החברה.
8.      אם יחול כל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה. במקרה כזה, המזמין לא יחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
9.      תנאי יסודי לקיום עסקת רכישה באתר הוא מסירת פרטים מדויקים ועדכניים של המזמין. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז- 1977 ו/או בכל דין.
10.אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המזמין פרטי זיהוי שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יוחזרו אל החברה עקב פרטים מוטעים שנמסרו, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
11.אפשרויות התשלום הנן באמצעות שימוש במזומן שטרות ו/או בהעברה בנקאית ו/או באמצעות כרטיס אשראי תקף, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיס האשראי ופרטיו יידרש המזמין להזין במקום המיועד לכך במעמד ההזמנה.
12.משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר התשלום בפועל ו/או קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
מועד אספקה
13.זמני/מועדי האספקה להם מתחייבת החברה הם עד 14 יום מיום אישור העסקה בידי חברת האשראי (להלן: "מועדי האספקה").  
14.חישובי מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים בלבד, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי ושבת, וכן ערבי חגים ומועדים. יחד עם זאת, החברה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה ככל הניתן.
15.במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת החברה, או במידה ומפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או חלקי ובכל דרך שהיא, או את אספקת המוצרים או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, רשאים מנהלי האתר מטעמה של החברה להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
16.המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות דואר שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת שהמוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי החברה, ואינם בשליטתה והמזמין מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא סופקו באמצעות שליח מטעם החברה.
17.אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם החברה, ובכפוף לרשימת היישובים בהן קיימת אפשרות לביצוע שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם החברה לבצע את המשלוח עד הבית מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון ו/או מקום מסירה חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי כל ביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יעשה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
מחירים ותשלומים
18.חיוב המזמין יתבצע מיידית עם קבלת ההזמנה ולאחר בדיקה ואימות מלאי באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המזמין במעמד ההזמנה, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמין, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ובכפוף לסעיף "ביצוע ההזמנה" המפורט בהסכם זה.
19.החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
20.כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ על פי חוק, והם מחירי מבצע עד גמר המלאי אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
21.יחד עם זאת, בכל מקרה של היעדר מלאי החברה תעשה כל העולה בידה לחדש את המלאי ולספק את המוצר בהקדם האפשרי.
ביטול עסקה 
22.בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") המזמין רשאי לבטל את העסקה ולהשיב לחברה את המוצר, כשהוא סגור באריזתו המקורית וכשלא נעשה בו כל שימוש, ובליווי חשבונית קניה מקורית, מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל פרטים אודות המוצר כמפורט בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
23.ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות פקס מספר 153777575265 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת billigbom@gmail.com.
24.במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם במוצר תשיב החברה למזמין, תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה, את הסכום ששולם על ידו, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
25.במידה והמוצר נשלח אל המזמין, אולם טרם סופק לו, יחויב המזמין בעלות דמי משלוח בגין החזרת המוצר.
26.במידה והמוצר סופק למזמין, יהא עליו להשיב אותו למשרדי החברה, בתאום מראש, באריזתו המקורית כשהוא שלם ו/או ללא כל פגם ו/או נזק בצירוף חשבונית קניה מקורית. הובלת המוצר למשרדי החברה תהא על חשבון המזמין.  
27.במקרה של ביטול העסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשיב החברה למזמין, תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה, את הסכום ששולם על ידו ולא יגבו דמי ביטול.
28.במידה והמוצר סופק למזמין, עליו להעמידו לרשות החברה, היכן שסופק לך ולהודיעה על כך.
29.במקרה של ביטול העסקה על המזמין להשיב לחברה כל מוצר אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה.
30.יובהר, כי במקרה שהוחזר מוצר, ולאחר בדיקה בידי החברה התברר, כי ערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו והדבר הוסתר מהחברה במעמד החזרת המוצר, תשמור לעצמה החברה את הזכות לתבוע את מלוא נזקיה בגין כך.
31.לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצרים הכלולים ברשימת הטובין הקבועים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, וביניהם טובין פסידים, טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, וכן מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה - 1995.
אחריות
32.החברה ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעתים יתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, עיצוב הצגת המוצר נעשה לצרכי המחשה בלבד ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים.
33.האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, או כל שפה אחרת חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם או בכפוף לחשבונית המס שנלווית לקניה.
34.למוצרים מתכלים כגון ראשי דיו וטונרים ניתנת אחריות עד 6 חודשים מיום הקניה או עד תאריך פג תוקף המצוין על ידי היצרן ומופיע על אריזת המוצר.
35.במידת הצורך החברה תפנה את הלקוח למוקדי התמיכה של החברה ו/או היצרן למתן פתרונות תמיכה ו/או הדרכה בהתאם לצורך ובכפוף לאפשרויות התמיכה הטלפונית שינתנו בחברות הנ"ל.
36.אחריות על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה - במקרה בו לא ניתן לאתר את היצרן/ספק בכדי לממש את האחריות על מוצר חשמל או אלקטרוניקה שנרכש על ידי מזמין באמצעות האתר, ושמחירו עלה על 400 ש"ח, תהא החברה אחראית למימוש האחריות והיא תהיה זכאית להחליף את המוצר במוצר אחר, דומה בתכונותיו למוצר הטעון תיקון, הכל לפי הוראות הדין התקפות.
37.בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים,נזק מקרי, מיוחד ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות האמור לעיל, לרבות ומבלי לפגוע ואו לדרוש דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר,שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
38.אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
39.החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשה המזמין שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
40.השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
41.לא תינתן אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי המזמין.
42.במידה ובחר המזמין לבצע התקנה כלשהי שלא מטעם החברה או ע"י בעל בר סמכא בתחום הרלוונטי תפוג האחריות למוצר הנרכש, מקום שיש בהתקנה כדי לגרום נזק למוצר/לתוכנו.
43.הפרטים האישיים שמסר המזמין בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר למעט פרטי כרטיס האשראי שמסר המזמין לחברה לגבי העסקה שביצע באתר זה.
44.החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי המזמין האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצע המזמין באתר. למרות שעל פי חוק אין המזמין חייב למסור לחברה את פרטיו האישיים, לא יתאפשר טיפול בהזמנות בהעדרם.
45.החברה תהא רשאית לשלוח אל המזמין דואר אלקטרוני או פקס, לפנות אליו בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים. במקרה בו בחר המזמין שלא לקבל דיוורים כאמור מהחברה, יהא עליו להודיע על כך לחברה בדואר אלקטרוני בכתובת billigbom@gmail.com.
46.בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר מהחברה לנהל את האתר כתקנו,לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא על החברה לבטל את ההתקשרות עם המזמינים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון"- משמעו לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני .
47.החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
דין ושיפוט הדין
48.הדין הישראלי בלבד הוא החל על הזמנות באתר ועל תקנון זה. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
ביליג Billig - אתר מכירות אודות תקנון מפת האתר צור קשר
חנות וירטואלית זו הוקמה ע"י: חנות וירטואלית